Peppa Pig եւ George Pig- ը հեծանիվով

  • Reload
  • բաժնետոմս


+ Peppa pig Խաղեր

Peppa Pig եւ George Pig- ը հեծանիվով


  • Peppa Pig եւ George Pig- ը հեծանիվով
Rating: 0 / 5 of 0 votes
թե ինչպես կարելի է խաղալ

Խաղալ անվճար: Peppa Pig եւ George Pig- ը հեծանիվով

Օգնություն Peppa Pig եւ George Pig վերահսկել հեծանիվ է ձիով զբոսանքի հասնել արդար է, առանց հարվածելու խոչընդոտները նրանք կգտնեն ճանապարհին: Դուք պետք է վերահսկեք հեծանիվը, հավաքելով ճանապարհորդության վրա գտնվող պսակներ, առանց ճեղքելու կամ ընկնելու:


Վերահսկում է խաղալ

player 1Click ratón ընտրեք, cursores տեղափոխեք,


Մեկնաբանությունների Խաղեր


Այլ անվճար խաղեր
Փորձեք փնտրում այլ խաղեր