Bubble Shooter 2 խաղացողներ

  • Reload
  • բաժնետոմս


+ Bubble shooter Խաղեր

Bubble Shooter 2 խաղացողներ


  • Bubble Shooter 2 խաղացողներ
  • Bubble Shooter 2 խաղացողներ
  • Bubble Shooter 2 խաղացողներ
  • Bubble Shooter 2 խաղացողներ
Rating: 0 / 5 of 0 votes
թե ինչպես կարելի է խաղալ

Խաղալ անվճար: Bubble Shooter 2 խաղացողներ

Մենք առաջարկում ենք միայն 2 player խաղ, որը հիմնված Bubble Shooter խաղերի համար դուք մարտահրավեր ձեր ընկերներին մի մենամարտ գնդակներ. Դուք պետք է գիծ մինչեւ գնդակներ նույն գույնի է վերացնել դրանք, դուք պետք է հեռացնել բոլոր գնդակներ նախքան ձեր հակառակորդին, հակառակ դեպքում դուք կորցնում, եւ դուք սկսել նորից մակարդակը


Վերահսկում է խաղալ

player 2cursores քայլ, կրակում, Mover ratón քայլ, Click ratón կրակում,


Մեկնաբանությունների Խաղեր


Փորձեք փնտրում այլ խաղեր